Senior consultant Gert Asselman is een doorgewinterde expert op het gebied van corporate communicatie en een aficionado van de nieuwste technologieën. Hij deelt graag zijn standpunt over de Principles for Ethical Use of AI in Corporate Communications, die onlangs zijn uitgebracht door C Square.

Van principe tot praktijk: ethisch AI-gebruik in corporate communicatie

10 min
  • Corporate Communicatie
Principles for Ethical Use of AI in Corporate Communications Ratified By C Square

Inhoud

C Square, de Belgische vereniging voor corporate communicatie, heeft haar charter klaar voor het ethisch gebruik van AI. Ze liet zich daarbij inspireren door de richtlijnen van het ICCO, de internationale vereniging van PR-bureaus, maar de ‘Principles for Ethical Use of AI in Corporate Communications’ zijn vooral het resultaat van een interne oefening die volgt op de bevraging waar ik vorig jaar aan meegewerkt heb.

In het midden van vorig jaar (2023) namen zo’n 163 freelancers, agencymedewerkers en in-house communicatieprofessionals deel aan een survey. Uit de resultaten bleek dat 7 op de 10 communicatieprofessionals regelmatig gebruik maakten van AI, voornamelijk voor contentcreatie (74%), vertalingen (67%), inspiratie (62%) en research (60%). Minder vaak werd AI ingezet voor strategisch werk (23%) en advies (15%). Opvallend was dat 66% van de organisaties intern nog geen regels had voor het gebruik van AI.

De verwachtingen waren hooggespannen, vooral wat betreft werkorganisatie, doorlooptijden en kostefficiëntie. Tot slot benadrukten de resultaten de risico’s verbonden aan het gebruik van AI, met de vraag om op sectorniveau de nodige richtlijnen te ontwikkelen. Het is noodzakelijk voor agencies (76%), freelancers (61%) en hun klanten (79%) om sectorbrede afspraken te maken over het gebruik van AI in PR & communicatie, bijvoorbeeld via een charter.

Agencies, freelancers & their clients about the necessity to establish industry-level agreements regarding the use of AI in PR & communication, such as through a charter.
It is necessary for agencies, freelancers & their clients to establish industry-level agreements regarding the use of AI in PR & communication, such as through a charter.

Met haar AI charter komt C Square nu tegemoet aan die laatste verzuchting. Het charter markeert een belangrijke stap in de richting van het verantwoorde gebruik van AI in corporate communicatie. Het benadrukt het belang van mensgericht advies, nauwkeurigheid, privacy, inclusiviteit, verantwoordelijkheid en transparantie. Essentieel natuurlijk, gezien de toenemende invloed van dergelijke technologieën op de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en algemene perceptie van mensen en organisaties.

Waarom een AI-Charter?

Hoewel de communicatie-sector al veel langer een ethische gedragscode volgt, brengt AI nieuwe uitdagingen met zich mee. Van geautomatiseerde besluitvorming en privacykwesties, tot vooringenomendheid op ongekend schaal en de gevaren van deepfakes en mis- en desinformatie; het zijn scenario’s die niet volledig gedekt worden door bestaande afspraken. Nieuwe richtlijnen moeten ervoor zorgen dat de inzet van AI overeenstemt met de maatschappelijke verwachtingen. Zonder te raken aan de integriteit van ons vak, want met onze reputatie staat natuurlijk ook ons professioneel succes op het spel.

Hoe ga je met het charter aan de slag?

Of dit initiatief een succes wordt, hangt vooral af van de mate waarin de aanbevelingen worden geïmplementeerd en de cultuurverandering binnen organisaties die ze effectief teweegbrengen. Een doeltreffende toepassing is cruciaal. Daarom een paar aanbevelingen:

  • AI-technologieën ontwikkelen zich in een adembenemend tempo, wat richtlijnen snel verouderd kan maken. Zet een eigen AI-taskforce op binnen je organisatie om ontwikkelingen in het domein te monitoren en ethische en praktische aanpassingen te formuleren.
  • Gezien de technische complexiteit van AI, is continue professionele ontwikkeling essentieel. Investeer in permanente training – workshops, seminars en cursussen – en zorg ervoor dat medewerkers mee zijn én blijven met het correct gebruik van AI.
  • Organisaties verschillen sterk in grootte, cultuur en middelen. Er is geen one-size-fits-all aanpak. Kies daarom voor op maat gemaakte opleidings-programma’s die rekening houden met het reilen en zeilen van jouw organisatie. Dat maakt het voor medewerkers makkelijker om de principes ten volle te vatten en effectief toe te passen.
  • En weet, ten slotte, dat finaal het succes van je inspaningen ook afhangt van sterke controlemechanismen. Ontwikkel robuuste beleidslijnen voor het monitoren en handhaven van de naleving van deze principes. Pak overtredingen aan en moedig ethisch gebruik van AI aan.

Voortschrijdend inzicht

Het AI-charter van C Square is een prima vertrekpunt voor wie nood heeft aan een duidelijk kader om vandaag op een duurzame manier aan de slag te gaan met AI. En dit is nog maar het begin. De toepassingsgebieden van AI zullen blijven uitbreiden en het belang ervan zal in de loop van de tijd alleen maar toenemen. C Square beseft dat. De vereniging zal haar standpunt blijven actualiseren. En dat is ook een belangrijke opdracht voor elk van ons: blijf bij de tijd. Alleen zo kunnen we het vertrouwen behouden van onze stakeholders, intern en extern. Alleen zo kunnen we als communicatieprofessionals een rol van betekenis blijven spelen. Dat hoef ik aan mensen die elke dag waken over de reputatie van een organisatie en haar medewerkers, niet uit te leggen.

Gert Asselman | Senior Consultant

PS: ja, deze tekst kwam tot stand met de hulp van AI. Ik heb het charter en de resultaten van de enquête opgeladen als achtergrondinformatie en vervolgens de tool gebruikt om 1) de grote lijnen van de tekst uit te werken, 2) samen een eerste versie te schrijven, en 3) een door mij verbeterde versie te op taal- en tikfouten.

Make impact Make impact Make impact Make impact