Hoe communiceer je als bedrijf wanneer je CEO ontslagen wordt? Hoeveel complexer wordt het als het om een ontslag wegens grensoverschrijdend gedrag gaat?

Crisiscommunicatie: CEO beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

  • Crisiscommunicatie
Crisicommunicatie - Ontslag van CEO

Challenge

De grootste uitdaging was de messaging. De Group CEO moest ervan overtuigd worden dat we met een droog “we nemen afscheid van” niet zouden bereiken wat we wilden: hun interne en externe reputatie beschermen.

“We gaan morgen het ontslag van onze Belgische CEO aankondigen”. Op zo’n moment gaat de crisismodus aan en cancel je als communicatieconsultant al je plannen. Want een crisis, dat is snel inwerken, snel schakelen en snel beslissen welke crisiscommunicatie strategie je volgt. Dat is exact wat we deden voor een van onze tech klanten, wiens CEO zich schuldig had gemaakt aan verbaal grensoverschrijdend gedrag.

Approach

Bij een crisis werken we altijd eerst een storyline uit. Wat is er gebeurd en welke informatie delen we? We vertellen intern niets dat niet extern geweten mag zijn. Maar in de uitwerking worden andere accenten gelegd. Dat was ook nu zo.

Intern hebben we gefocust op de discrepantie tussen de waarden van het bedrijf, die net door het hele management gedefinieerd en onderschreven waren, en het gedrag van de CEO. Daarbij hebben we het nodige respect getoond voor de betrokken partijen: de slachtoffers enerzijds, de CEO anderzijds. Extern was de boodschap korter, maar werd niet verborgen dat het om een ontslag met onmiddellijke ingang wegens gedrag ging.

Outcome

De tijdslijn die vooropgesteld was, werd volledig opgevolgd. Op basis van de storyline, werd eerst de CEO ingelicht, daarna het volledige management en de betrokken collega’s, vervolgens het Belgische team en tenslotte de internationale collega’s. Eerst mondeling, daarna volgde een communicatie per e-mail. Vlak voor het weekend. Zowel de timing als de mondelinge en schriftelijke communicatie werden door de medewerkers geapprecieerd.

Extern zijn de klanten en partners ingelicht, en zijn er heel weinig extra vragen gekomen. De media hebben de communicatie niet proactief ontvangen, op enkele goede contacten na. Zij hebben het nieuws niet gebracht, uit respect voor de betrokkenen.

Talk to Katleen
Je wil het hebben over crisiscommunicatie, dan ben je bij Katleen aan het juiste adres.