Duidelijke communicatie na een crisis herstelt het vertrouwen van alle stakeholders.

Duidelijkheid als drijfveer voor vernieuwd vertrouwen

  • Crisiscommunicatie
Duidelijkheid als drijfveer voor vernieuwd vertrouwen cover

Challenge

Na een crisis is herstelcommunicatie nodig om het vertrouwen van alle medewerkers te herstellen.

Na een crisis kan duidelijke interne communicatie helpen het vertrouwen te herstellen. Hoe is de boodschap intern aangekomen? Begrijpen de medewerkers waarom bepaalde beslissingen gemaakt zijn? Een duidelijke interne communicatie, waarbij luisteren, samenwerken over afdelingen heen en een begrijpelijke boodschap voor alle medewerkers centraal staan, kunnen helpen om medewerkers opnieuw in hun organisatie te doen geloven.

Approach

We kozen voor een aanpak in twee fasen. Een voorbereidende fase waarin luisteren centraal stond en een tweede fase waarin we de toekomstvisie uitrolden.

Fase 1: Interne bevraging en opstart communicatieteam

Interviews met arbeiders, bedienden en management. We peilden naar de perceptie over communicatie (hoeveelheid, tone of voice, inhoud), de tools en de meest gebruikte kanalen. We vroegen ook telkens naar suggesties voor verbetering. Op basis van deze interviews werden richtlijnen opgesteld voor het net opgerichte interne communicatieteam. Deze hielpen het team met het opstarten van een vernieuwde interne communicatieaanpak.

Fase 2: Communicatieplan rond nieuwe toekomstvisie

Een volgende fase was het communiceren over de nieuwe toekomstvisie. Een kernteam met medewerkers uit verschillende divisies werkte een nieuw logo en slogan uit. Het team schreef mee de waarden. Een teasercampagne rond het nieuwe logo en de waarden bereidde de medewerkers voor op het nieuwjaarsevent. Daar werd de nieuwe visie voorgesteld. We kozen voor een vraag- en antwoordsessie waarbij de visie en de waarden door verschillende medewerkers werd toegelicht.

Outcome

Een duidelijke interne communicatie, waarbij de input van de interne bevragingen werd meegenomen, herstelde het vertrouwen. Dat medewerkers uit verschillende divisies (en niet alleen het management) aan de campagne en ontwikkeling van logo en slogan hebben meegewerkt, vergrootte de betrokkenheid. De communicatie was helder en in een voor alle stakeholders begrijpelijke taal (zowel voor arbeiders, engineers, bedienden).

Medewerkers zijn opnieuw trots op hun bedrijf en een enthousiast intern communicatieteam zorgt voortaan met een open communicatie voor de verdere bevordering van de teamgeest.

Talk to Katleen
Je wil het hebben over crisiscommunicatie, dan ben je bij Katleen aan het juiste adres.