Strategisch Communicatie Frame

Strategic Communication Framework

Agile aanpak voor succesvolle communicatie

Strategic Communication Frame : Agile aanpak voor communicatie

● Wat is het Strategisch Communicatie Frame?

 

● Wat zijn de voordelen van het Strategisch Communicatie Frame?

 

● Hoe werkt het Strategisch Communicatie Frame?

Communicatie is een cruciale factor in elke organisatie en heeft een direct effect op haar ‘license to operate’, zeg maar het draagvlak dat een organisatie geniet bij haar klanten, medewerkers en alle andere stakeholders om elke dag opnieuw te mogen doen wat ze doet.

Effectieve communicatie is essentieel voor het beheer van de reputatie, de merkpositionering en zelfs de interne samenwerking. Je neemt het er niet even bij. Het is van groot belang om communicatie op een strategische manier aan te pakken. Maar hoe pak je dat praktisch aan? Het Strategisch Communicatie Frame biedt een antwoord.

Wat is het Strategisch Communicatie Frame?

Het Strategisch Communicatie Frame (SCF) is een innovatief instrument voor het aansturen van communicatie, waarbij op een heldere en eenvoudige manier de koppeling wordt gemaakt tussen de strategische doelstellingen van je organisatie en corporate communicatie.

Het SCF is een flexibel en ‘agile’ instrument. Het richt zich op de belangrijkste uitdagingen en kansen. Keuzes maken brengt rust en focus. Het werd ontwikkeld door Prof. Emeritus Betteke Van Ruler en Frank Körver, beiden experten in strategische communicatie die hoog aangeschreven staan bij onze noorderburen.

Het Strategisch Communicatie Frame wil organisaties helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van effectieve communicatie. Het beschrijft op hoofdlijnen de context van de organisatie, haar doelen en ambities, interne en externe stakeholders, de te communiceren boodschappen en de benodigde middelen. En het biedt een overzichtelijk en gefocust communicatieplan dat snel en eenvoudig aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden. Hierdoor blijft het SCF altijd relevant en up-to-date.

Wat zijn de 4 voordelen van het Strategisch Communicatie Frame?

Een heldere en integrale blik op communicatie

 • Betere afstemming tussen communicatiedoelen en bedrijfsdoelen
 • Compleet beeld van de communicatiebehoeften en het communicatieplan in één oogopslag
 • Eenvoudig te begrijpen en toe te passen, ook door medewerkers zonder communicatieopleiding of -ervaring

Agile en snelle besluitvorming

 • Minder bureaucratisch, meer flexibiliteit
 • Laat toe snel in te spelen op veranderende omstandigheden

Meer focus op resultaat, gerichte en effectieve communicatie

 • Inzicht in doelen en effecten (KPIs) communicatie
 • Gericht werken aan verbeteringen en optimalisatie

Versterkt de reputatie en het imago van het bedrijf

 • Verbeterde samenwerking binnen de organisatie
 • Verbeterde samenwerking tussen afdelingen en stakeholders

Aan de slag met het Strategisch Communicatie Frame

Om aan de slag te gaan met het Strategisch Communicatie Frame, is het belangrijk om de huidige communicatiestructuur en -processen in kaart te brengen en een helder zicht te krijgen op de context en (communicatie)ambities van je organisatie. Dat doen wij als volgt:

Stap 1

Intake-interviews en deskresearch

Stap 2

Data verzamelen en analyseren

Stap 3

Strategisch Communicatie Frame opstellen

Strategisch Communicatie Frame Strategisch Communicatie Frame Strategisch Communicatie Frame Strategisch Communicatie Frame

De 8 bouwstenen van het Strategisch Communicatie Frame

Het Strategisch Communicatie Frame bestaat uit acht bouwstenen die samen de keuzes laten zien die je maakt, wat je doel is, de mensen en middelen die je nodig hebt om het te bereiken en waar je prioriteiten liggen. Het framework geeft je dus direct inzicht in wat je wel en niet doet en, net zo belangrijk, waarom. We zetten de acht bouwstenen even op een rijtje.

 • .01 Visie

  Wat is de rol van communicatie en de toegevoegde waarde in de organisatie en wat mag de organisatie van communicatie verwachten?

 • .02 Interne situatie

  Begrijpen van wat er binnen de organisatie gebeurt, is essentieel om de juiste strategische keuzes te maken voor je communicatie.

 • .03 Ambitie

  Hier maken we het onderscheid tussen kernwaarden en kernactiviteiten. Kernwaarden vertalen je visie naar je huidige omstandigheden, waarbij wordt uitgesproken waar je voor staat. De kernactiviteiten geven dan weer aan waar je voor gaat.

 • .04 Externe situatie

  De meeste organisaties opereren in een behoorlijk turbulent speelveld. Om je communicatiedoel te bereiken, moet je dat speelveld begrijpen.

 • .05 Accountability

  Verantwoording afleggen betekent laten zien wie waarvoor verantwoordelijk is en op welke manier, en wat de dingen die je doet zullen opleveren.

 • .06 Stakeholders

  Wie heb je nodig om het succes van je strategie te waarborgen, en wat heb je van hen nodig?

 • .07 Resources

  Je kunt grote ambities hebben, maar je moet ook realistisch zijn. Je moet beslissende keuzes maken en precies weten welke vaardigheden je nodig hebt om je ambities te bereiken.

 • .08 Aanpak

  Dit is wat we je operationele strategie of tactiek noemen, en vereist dat je je werkmethoden definieert en prioriteiten stelt.

Het Strategisch Communicatie Frame biedt een unieke en innovatieve benadering van communicatie die bedrijven helpt om op een efficiëntere en effectievere manier te communiceren. Het is een waardevol instrument voor elke organisatie die serieus bezig is met communicatie.

Talk to Gert
Communicatie op een strategische manier inzetten? Klop even aan bij Gert.